خیابان شهید مطهری ابتدای خیابان فجر پلاک ۵۵ واحد ۳